skip to Main Content

Blijleven BV is een familiebedrijf

Blijleven BV is al meer dan 25 jaar actief in betonbewerking en slooptechnieken. Begonnen als opruimer in de bouw en vandaar uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van hydraulisch koppensnellen van heipalen. Hier zijn we met z’n allen trots op maar dit gaat niet vanzelf.

Blijleven BV zoekt naar nieuwe mogelijkheden en dat vraagt innovativiteit en ondernemerschap.

De stofverneveling op onze kranen en krakers is hier een mooi voorbeeld van.

Met een gedegen kennis van de markt en een visie op kwaliteit worden ideeen professioneel uitgewerkt. De praktijkervaring van de medewerkers wordt optimaal benut in onze nieuwe ontwerpen.

BlijlevenBV heeft ambitie en is daardoor constant in beweging. Dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie en haar medewerkers. Onze medewerkers hebben verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en dragen bij aan het succes wat heden ten dage aan de dag wordt gelegd.

Bij Blijleven BV is sprake van een vlakke organisatie structuur waardoor er snel geschakeld kan worden om de concurrentie voor te blijven.

Het streven van ons familiebedrijf is om een duurzame relatie op te bouwen met onze klanten die gebaseerd is op vertrouwen, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Back To Top