Skip to content

MUIDEN – verwijderen geluidsschermen oude A1 voor Holland Scherm

MUIDEN- Voor Holland Scherm heeft Blijleven BV 1600 meter geluidsscherm gedemonteerd en afgevoerd. Het betrof hier het oude scherm wat langs de oude  A1 heeft gestaan. Het is niet voor het eerst dat Blijleven een geluidsscherm demonteert en afvoert. De A12 bij Arnhem. de A4 bij de Beneluxtunnel en het scherm langs de A27 bij Hoevelaken zijn een aantal voorbeelden van schermen die Blijleven heeft gedemonteerd en afgevoerd.

De platenklem die we zelf gemaakt hebben, en laten keuren door TUV, heeft ook hier zwaar werk uit handen genomen.

Op de plek van de oude A1 komt in het westen een natuurgebied. Daar waar nu nog het talud van de A1 ligt, komt een brede watergang met rietkragen, als onderdeel van het natuurcompensatiegebied de Waterlandtak. Veel riet, veel water, en wat bloemrijke hooilanden, voor onder meer ringslang, meervleermuis, otter en veel vogels.
Het gebied dichtbij Muiden ten oosten van de Vecht blijft in grote lijnen intact: het blijft poldergebied volgens het bestaande grid (indeling van polders en sloten). De sloten in dit stukje polder worden verbreed en krijgen natuurvriendelijke oevers. Ook komt er een wandelpad zodat het als wandelgebied dienst kan doen.

Voor SAAone heeft Blijleven een dikke 11.000 palen hydraulisch gesneld waaronder 5300 palen onder het breedste aquaduct van Europa. Voor Holland Scherm, wat een Volker Wessels onderneming is,  heeft Blijleven 1800 palen vierkant 320 met 8 rond 12 gesneld voor onder de nieuwe schermen langs de nieuwe A1.

Ook hier heeft Ton Borsboom een aantal mooie foto’s gemaakt en met 1 daarvan hebben we in de Cobouw gestaan.

Daarnaast hebben we zelf ook nog foto’s toegevoegd aan het album.

Back To Top