Skip to content

Snellen diepwanden A2 Maastricht

Voor combinatie Avenue 2, bestaande uit bouwbedrijven Strukton en Ballast-Nedam, heeft Blijleven sloopwerken de diepwanden gesneld voor de nieuwe A2.

Dwars door Maastricht heen komen op en naast elkaar twee tunnel buizen voor het verkeer. De diepwanden die hiervoor zijn aangebracht waren 1200 mm dik en de wapeningskorf bestond uit staven van ø32. Aan de achterkant stond zelfs een rij met dubbele staven van ø32.

De nieuwe diepwandkraker had op zijn eerste werk bewezen dat hij snel en geluidloos diepwanden kon snellen en dat kwam op dit werk goed van pas. De eis van Rijkswaterstaat was nl dat er geluisloos gesloopt zou worden voor de omgeving.

Door de innovatieve ideeën die bij Blijleven sloopwerken aan de dag worden gelegd in combinatie met een tweetal kernwaarden van ons familiebedrijf, nl slagkracht en flexibiliteit, kunnen wij bij dit soort werken scherper prijzen en tijdswinst behalen op de planning van de aannemer.

 

Back To Top