Skip to content

Medisch Centrum Rijnmond Zuid

Voor combinatie BAM/BAllast Nedam heeft Blijleven Sloopwerken 1900 heipalen vierkant 400 en 450 hydraulisch gekraakt. Een mooie uitdaging door een variatie aan voorspanstrengen en bijlegwapening.

Drie heipalen fabrieken hebben de palen geleverd op dit werk te weten; Haitsma, Schokindustrie en Oudenallen. Detail aan dit werk is dat alle heipalen zijn ingezaagd, ook die zonder bijlegwapening. Dit ter voorkoming van het afscheuren van hoeken door de grote spanning die op de heipaal staat.

Back To Top