Skip to content

Nieuwbouw Amphia ziekenhuis te Breda

In Breda bouwt combinatie FOUR CARE het nieuwe Amphia Ziekenhuis ter grootte van ca 79.000m2. FOUR CARE bestaat uit ENGIE services, Unica, Trebbe en van Wijnen. Onder het project vallen diverse intensieve functies, zoals een OK complex, een intensive care afdeling, een spoedeisende hulp afdeling en een afdeling met beeldvormende technieken. Hiernaast zijn ook poliklinische en klinische functies in de nieuwbouw voorzien. Ook zijn diverse commerciële voorzieningen, zoals een restaurant en diverse retailvoorzieningen, in de nieuwbouw opgenomen. De oplevering staat gepland voor medio 2019.

Blijleven BV heeft de opdracht voor het hydraulisch snellen van een slordige 1800 vierkante en ronde palen. Alle vierkante palen worden ingezaagd voor een vlakke kop. De ronde palen worden gesneld met de ronde Taets palenkraker waar we ook de stofverneveling op hebben zitten.

Waarbij de ene medewerker kiest voor een stoffilter met een bril kiest Gijs op de foto voor een procab. Waar het om gaat is dat bij onze medewerkers het bewustzijn groeit mbt hun eigen gezondheid en veiligheid en dat is een prettige constatering.

Veiligheid,gezondheid, welzijn en milieu, ook wel VGWM genoemd, behoren tot de zaken met de hoogste prioriteit voor de uitvoering van alle werkzaamheden bij de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis!

Back To Top